Fra corona-krise til kerneopgave Godt i gang igen!

 

Konkret udbytte:
Fælles forståelse af kerneopgaven
Styrket arbejdsfællesskab
Fælles motivation
Styrket samarbejde
Konkrete handlepunkter, der skaber forandring i hverdagen!
 
Nders Seneca

Om Anders Seneca
Anders Seneca er grundlæggende optaget af, hvordan vi skaber og skærper fælles forståelse af kerneopgaven. Med fælles kerneopgave følger fælles motivation, arbejdsfællesskab og trivsel på arbejdspladsen. Med afsæt i sine bøger og hundrede vis af processer på arbejdspladser i Danmark og Grønland holder Anders foredrag og faciliterer processer, der gør kerneopgaven konkret og dermed styrker trivsel og samarbejde - men også forandrer grupper af medarbejdere til velfungerende
teams. Anders arbejder med såvel ledere som medarbejdere med blik for at skabe konkret forandring og forankring i hverdagen.

Hvordan gør vi krisen til en gevinst for kerneopgaven?

Hvordan bruger vi corona-krisen til at styrke organisation og motivation? Kerneopgaven har fået corona. Krisen rammer overalt og konsekvenserne synes uendelige og uoverskuelige.

 

Vi må dog aldrig lade en krise gå til spilde.

Krisen kan være et vendepunkt og vise vejen til god tid og styrket kerneopgave, hvis vi vil. Det fordrer, at vi arbejder strategisk og praktisk med den læring og aflæring der skabes og skærpes mulighed for under corona-krisen.

 

Hvordan kommer vi godt i gang på den anden side af krisen, så kerneopgaven fremstår endnu mere sund og stærk?

Krisen giver unikke indsigter, der kan bruges til at gøre kerneopgaven konkret og handlingsorienteret. Hierarkier er vendt på hovedet og det er blevet tydeligt, hvad og hvem borgeren reelt savner, når vi forsvinder. Det er ikke alt, der er kerneopgaven, så krisen har også skabt en unik mulighed for at skabe god tid og lykkes bedre, ved at holde op og lave mindre.

 

Der har vist sig behov for at gøre kerneopgaven konkret, fælles og prioriteret - og kurset viser hvordan.

Vi skal ikke tilbage til hverdagen som vi kender den, men derimod vende os mod en virkelighed, hvor det er kerneopgaven der motiverer og prioriteres, i langt højere grad end tidligere.

 

Måske har kerneopgaven været syg længe?

Måske kan vi bruge krisen til at skabe og skærpe et fælles fokus på kerneopgaven. En hverdag, præget af professionelt arbejdsfællesskab, frem for arbejdsdeling. En hverdag hvor vi ikke bare ved hvad vi laver, men også er enige om hvorfor vi gør det.

 

Formatet tilpasses dér hvor I som organisation er.

Der veksles mellem inspiration og refleksion, så der skabes afsæt for konkret aktion i egen hverdag. Det vil være oplagt som bidrag til en opstartsproces, som vitalisering af arbejdet med kerneopgaven, eller som motivation i en turbulent tid og organisation. Det kan afvikles som foredrag, eller proces i ledergruppe eller teams.

 Se flere informationer "Fra Corona krise til kerneopgave" og "Kurser 2020"

 

 Kontakt Nanoq Akademi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tlf.: + 523680